Foto

En flicka och en pojke står på gården vid Fatbursgatan 1 i kv. Lehusen. Nuvarande Fatbursgatan 29 A, kv. Färdknäppen