Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Stadshusparken. En robotelefant, inköpt från England av ungdomsråden i flera församlingar, som ska vandra runt med passagerare genom Stockholms parker

Uppdaterad