Foto

Danviks hospitals gamla huvudbyggnad. Fasaden