Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Huvudbyggnadens portal. Lantbrukslaboratoriet från 1837-38 efter ritning av Fredrik Blom

Uppdaterad