Foto

Utsikt mot sydväst i Bällsta småstugeområde

Ladugården i kvarteret Vindskupan före rivningen.