Foto
Fotograf: Påhlman. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt mot sydväst i Bällsta småstugeområde

Ladugården i kvarteret Vindskupan före rivningen.

Uppdaterad