Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Kvastmakartrappan från Åsöberget österut. I fonden Fåfängan och Danviksbro

Uppdaterad