Foto

Barnängsgatan 23. Eldsvåda i Stockholms Bomullsspinneri. Brandmän och fabriksarbetare försöker släcka elden