Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Barnängsgatan 23. Eldsvåda i Stockholms Bomullsspinneri. Brandmän och fabriksarbetare försöker släcka elden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad