Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

En provisorisk väderkvarn byggs som stöd för Holland i stormflodskatastrofen

Uppdaterad