Foto
Fotograf: Seidevall-Byström, Anna. Utbildningsförvaltningen

Kolonistugor i Tantolunden

Uppdaterad