Utsikt
Foto

Prins Eugens Waldemarsudde, utsikt från södra vinden över förtöjda fartyg och mot Stockholm.