Foto

Trottoar vid kv. Jakob Mindre. Vy mot Arvfurstens palats och Fredsgatan. T.v. Gustav Adolfs torg