Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Trottoar vid kv. Jakob Mindre. Vy mot Arvfurstens palats och Fredsgatan. T.v. Gustav Adolfs torg

Uppdaterad