Foto

Cykelparkering på Sveavägen vid korsningen med Kungsgatan. Vy norrut från Oxtorgsgatan