Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Arrendatorbostaden vid Sätra gård. Exteriör

Uppdaterad