Foto

Kindstugatan. I bakgrunden skymtar Själagårdstorget, Brända Tomten