Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Åhlén o. Holms byggnad över Ringvägen, västerut från Götgatan. T.h. i bakgrunden nyuppförda bostadshus, Helgalunden. I fonden längst t.v. Årstabron.

Uppdaterad