Text

Offert på elektricitet och underhåll till Tornbergs klocka

En offert från Stockholms gas- och elektricitetsverk angående elektricitet och underhåll till en av staden bekostad klocka placerad på Nybroplan. Klockan fick senare namnet Tornbergs klocka eftersom urmakarfirman F.W. Tornberg donerat urverket och fått sitt firmanamn placerat på urtavlorna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Angående Tornbergs klocka på Nybroplan

Angående Tornbergs klocka på Nybroplan

Hörnet av Birger Jarlsgatan 2 och Nybrogatan 1, sett från Nybroplan

Hörnet av Birger Jarlsgatan 2 och Nybrogatan 1, sett från Nybroplan

Nybroplan vid Dramaten. I mitten till höger står Tornbergs klocka, en legendarisk mötesplats.

Nybroplan vid Dramaten. I mitten till höger står Tornbergs klocka, en legendarisk mötesplats.

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.