Foto

Gårdsidan vid Brännkyrkagatan 121, 119 och 117. Tomtens södra del försvann när Hornsgatan sprängdes fram genom Mullberget åren efter 1900