Foto

Saltmätargatan 15, gården. I sockeln t. v. om fönstret finns en vattenkran