Foto

Danviksklippan. Två nya punkthus byggs vid Hammarbykanalen