Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 8, Grand Hotel. Filminspelning av filmen ""Jag är eld och luft"" i Spegelsalen. Regissör Anders Henrikson dirigerar tagning bakom kameran

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad