Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Bergsgatan 48. Polishuset. Statens kriminaltekniska anstalt. En kvinna tittar på straffredskap

Uppdaterad