Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungsholms baptistförsamling 1870-1985, Mödraföreningen

Mödraföreningen på utflykt vid Juniorstugan i Nockeby. Även om första kvinnoföreningen bildades 1856 av pastor Wibergs hustru Carolina organiserar sig kvinnorna på riksnivå först 1914. Samma år församlingen bildades, 1885, grundades också Mödraföreningen. Den bytte 1956 namn till kvinnoföreningen.

Uppdaterad