Foto

En båt lastas med tidningar som ska till pappersbruk