Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norr Mälarstrand västerut från nr 12. I fonden till vänster Långholmen

Uppdaterad