Foto

Renhållningen. Strandvägen vid Nybroplan med Berzelii Park i bakgrunden