Foto

Plantering mellan trapporna till Engelbrektskyrkan