Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladet. Gullan Stockefors skriver manuskript till hålremsan på en s.k. perforator. Hålremsan kan telegrafiskt överföras till sättmaskinen i sätteriet

Uppdaterad