Foto

Anläggningsarbete vid Ryssgården. Vy söderut med Sjömanshemmet i fonden