Foto

Östermalmsgatan 20, Engelbrektskyrkan. Kyrkoherdeinstallation