Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Östermalmsgatan 20, Engelbrektskyrkan. Kyrkoherdeinstallation

Uppdaterad