Foto

En barnvagn står på gårdssidan av Maria Högbergsgata 49. Nuvarande Högbergsgatan 83