Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Långholmsparken. Barn köper glass av glassförsäljare John Jönsson under sommarens första varma dag

Uppdaterad