Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Långholmsparken. Barn köper glass av glassförsäljare John Jönsson under sommarens första varma dag

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad