Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Grupporträtt med medlemmar ur familjerna von Sydow, Appelgren, Nyblom och Schroff.

Uppdaterad