Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregemente. Avtackning. Manskap står uppställda på gården, en ryttare i förgrunden

Uppdaterad