Foto

Kaknäsområdet. Bryggor nedanför Stora Villervallen