Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Jägmästare Sture Rosengren visar olycksfallsstatistik

Uppdaterad