Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Jägmästare Sture Rosengren visar olycksfallsstatistik

Uppdaterad