Foto

Jägmästare Sture Rosengren visar olycksfallsstatistik