Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Rissne. Firande av regementets dag på A1

Uppdaterad