Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från galleriet utanför 2:a kammaren i Riksdagshuset på Helgeandsholmen

Uppdaterad