Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Experimentalfältet. Lantbruksakademien och Svenska Dagbladets expo, ""Trädgården i dag"". Trädgårdsdirektör Sven Gréen demonstrerar sprutan som håller nattfrosten i schack

Uppdaterad