Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Lantbruksakademien, Mäster Samuelsgatan 47. Bild från Slöjdgatan 2 mot sydost

Uppdaterad