Foto

Lantbruksakademien, Mäster Samuelsgatan 47. Bild från Slöjdgatan 2 mot sydost