Foto

En man murar vid byggnation av småstugeområde