Litteraturtips
Författare: Andersson, Henrik O. (1939-2005 ), Bedoire, Fredric (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms byggnader : en bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm / Henrik O. Andersson och Fredric Bedoire

Boken inleds med avsnitt om Stockholms bebyggelseutveckling och byggnadskonst genom tiderna. Mer än 800 byggnader och anläggningar presenteras med korta beskrivningar, ofta med foton. Beskrivningarna innehåller bl a byggår, arkitekt och årtal för eventuella om- och tillbyggnader. Ordförklaringar, register. 412 sidor.

Uppdaterad