Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy snett över Mäster Samuelsgatan mot affärerna Gulins och Stridsbergs Päls i kv. Beridarebanan. Terrass med träd på byggnadens tak

Uppdaterad