Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Observatorielunden från hörnet av Kungstensgatan och Observatoriplan.

Observatoriplan var under en tid namnet på den del av Drottninggatan som låg nedamför Observatoriekullen mot sydväst. Observatorieplan stenlades inte eftersom man ville förhindra att instrumenten i Observatoriet, som låg i Observatorielunden, inte skulle störas av skakningar från vagnar och kärror som rullade förbi. Observatoriplan ingår numer i Drottninggatan.

Uppdaterad