Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hotell Rydberg, Gustav Adolfs Torg 16. Nuvarande Gustav Adolfs Torg 24. Exteriör

Uppdaterad