Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Riksmuséet, Naturhistoriska riksmuséet, Roslagsvägen 120 från NV

Uppdaterad