Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Riksmuséet, Naturhistoriska riksmuséet, Roslagsvägen 120 från NV

Uppdaterad