Foto

Svea Artilleriregemente. Interiör från furirmässen