Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Norrmalmstorg. Vy från torgets västra sida mot sydost. I fonden träd i Berzelii Park

Uppdaterad