Foto

Norrmalmstorg. Vy från torgets västra sida mot sydost. I fonden träd i Berzelii Park