Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Sankt Eriksgatan 58-60, Sportpalatset. Svenska Dagbladet och Simfrämjandets promotion, på bilden ses Ulla Sundsten tacka promotorn, medicinalrådet John Byttner för eklövskransen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad