Litteraturtips
Författare: Söderberg, Hjalmar (1869-1941). Stockholms stadsbibliotek

Margot / Hjalmar Söderberg

"Han bodde ute på det yttersta Östermalm, och vi följdes åt längs med Strandvägen. Det var medan gammalt och nytt ännu trivdes tillsammans vid denna gata, två eller tre moderna hus mitt ibland gråa ruckel, uthus och gamla sjöbodar."

Den här melankoliska novellen utspelar sig på 1800-talets Östermalm, där Herbst en gång bodde med sin hustru i en mörk gränd. Han minns deras liv tillsammans med både glädje och sorg. Berättelsen ger en inblick i hur både bebyggelsen och livet i stadsdelen förändrats. 6 sidor.

Novellen finns med i flera samlingar med berättelser av Hjalmar Söderberg. Den är också en av novellerna i boken Stockholmsnoveller som Sveriges Radios förlag gett ut.

Utdrag ur Stockholmsnoveller : från radions P1 / i urval av Gun Ekroth. - 1998. - S. 18-23

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad