Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Linvävartorpet i Haga. Vy från sydost mot vägarbeten på Uppsalavägen

Uppdaterad